МОТИВИ                                                             НОХД  25/ 2009г.

                                                                               09.02.2009год.

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият Д.Г.Д., роден на 27.07.1958 г. в с.Бързия, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно  образование, работи в УОГС- с.Бързия ,живущ ***  с ЕГН **********  е обвинен в това, че на 23.11.2008 г.   в с.Бързия по ул.”Петроханска” в района на кръстовището при търговски обект за бързо хранене срещу цех за бутилиране на минерална вода “Ком”  управлявал  лек автомобил марка “Форд Фиеста” с ДК № М 8399 АК ,негова собственост  след  употреба на алкохол, при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 %о,а именно 1,93%о , установена по надлежния ред с физико-химична експертиза, протокол №1575 /25.11.2008год. на НТЛ при ОДП-Монтана  -престъпление по  чл.343б, ал. 1 от НК.

       Прокурора поддържа обвинението така както е предявено като навежда доводи,че деянието е безспорно доказано и моли съда за осъдителна присъда.     

      По служебно взето от съда решение производството протече по реда на съкратено съдебно следствие,предшествано от предварително изслушване на страните. В  съдебно заседание подсъдимият се яви с упълномощен защитник-адв.И.Веселинов.Подсъдимият се признава  за  виновен и  производството се разви при условията и по реда на чл.370 и сл. от НПК.При условията на чл.371 т.2 от НПК подсъдимият и защитника му заявиха,че признават изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.Защитника на подс.Д. пледира за приложение на чл.55 от НК и налагане на съответно наказание  .

          Доказателствата по делото са писмени и гласни.На основание чл.373 ал.1 във връзка с чл.283 от НПК съдът прие,прочете и огласи,без да извършва разпит на подсъдимия и свидетелите.

          Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:

      Подсъдимият Д. *** и живее в същото село.         Правоспособен водач е на МПС .Със Заповед №68А/23.11.2008год. на Началника на РУ-МВР гр.Берковица е отнето СУМПС за срок от 6 месеца във връзка с президвикано със същото деяние ПТП.

        На  23.11.2008год. около 15,00 часа управлявал  лек автомобил марка “Форд Фиеста” в землището на с.Бързия и навлязъл по ул.”петроханска” ,без да осигури предимство на движещия се по същата улица лек автомобил със същата марка и модел и №М 2655 АХ с посока на движение гр.София.  С това си действие същиат причинил ПТП между двата автомобила,а след това напуснал мястото на произшествието.  На място били извикани служители на РУ на МВР гр.Берковица,които открили местонахождението на Д..Извършена му е съответна проверка,включително и с техническо средство “Дрегер 7410” с фабр. № 0077  ,при което показанията  на уреда отчели наличие на алкохол  в издишания въздух,а именно 1,87 промила.Тъй като същото показало употребен алкохол е издаден талон за вземане на кръв и извършване на химическа експертиза. Подс.Д.   се явил в болничното заведение  и  дал кръв за кръвна проба..Съставен е и АУАН  на РПУ-гр.Берковица.По делото е изпълнена физико-химична експертиза,от заключението по която , видно,че концентрацията на алкохол в кръвта на подс.Д. се съдържат 1,93 промила летливи редуциращи вещества,изчислени като етилов алкохол.

          В резултат на предизвиканото от подсъдимия ПТП ,на другия участник в същото са причинени имуществени щети по л.а. марка “Форд Фиеста” с ДК № М 2655 АХ,собственост на Б.К.Т. ***.Същите са възстановени от подсъдимия.Няма пострадали  лица от предизвиканото ПТП.

          От приложената по делото справка за съдимост на л. 18 от ДП  №244/2008г. по описа на РУ на МВР-гр.Берковица е видно, че подсъдимият Д.Д.  към момента на извършване на деянието   не  е осъждан .

           Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на М.Д.,К.Р. и Б.Т. . Фактическата обстановка се потвърждава от събраните по делото  писмени  доказателства .

          При условията на чл.373 ал.4 от НПК съдът прие за установени обстоятелствата ,изложени в обвинителния акт,като се позова на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство,които го подкрепят.

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата  съдът намира, че с деянието си подс. Д. е осъществил от обективна и от субективна страна състава на чл.343б,ал.1 от НК.

        Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред и в частност към правилата за движение и установени престъпни навици.

          Предвид гореизложеното съдът призна подс. Д.Г.Д.  за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение. При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация.       

         Съдът определи на подс.Д. наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК  съгласно разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК и му наложи наказание ПРОБАЦИЯ съответно с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес”-за срок от  8 месеца, „задължителни периодични срещи с пробационен служител”-за срок от 8 месеца и „ поправителен труд с 10% удръжки от трудовото възнаграждение  за срок от 4 месеца” в замяна на предвиденото наказание  лишаване от свобода.

    Съдът   наложи  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС  за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, наказанието да въздейства поправително, възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.     

 

       Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: