Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 05.02.2009г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица ..…..……..……… наказателна колегия в

публично заседание на 05 февруари..………………………………………

през две хиляди и девета година…......…………………………..в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

***........….………….…………….…. и в присъствието

на прокурора ……...…………..………….… като разгледа докладваното от

съдията Ц....……..…..…………....………………...…. АН дело 50 по

описа за 2008г. ………………...………....и за да се произнесе взе предвид:

 

  Производството е по чл.1 и сл. от УБДХ.

  С акт за констатиране проява на дребно хулиганство Й.Н.Г. *** и с настоящ адрес в гр.Берковица, ж.к.”Изгрев”................., обл.Монтана е обвинен в това, че на 05.02.2009г. около 00.30 часа в района пред заведение “Парадайс” извършил непристойни прояви, изразени в употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази, както и сбиване с Емил Ангелов Кръстев от град Берковивица, с които е нарушил общественият ред и спокойствие   деяние съставомерно по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Нарушителят Й.Н.Г. не се признава за виновен, но дава обяснения, от които може да се обоснове извод за виновно поведение. Моли съда да постанови решение, с което го признае за невиновен и го оправдае.

  Районна прокуратура гр.Берковица редовно известени не се явяват и не вземат становище.

  Съдът, като прецени събраните в производството доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

  На 04.02.2009г. вечерта нарушителят Й.Н.Г. празнувал рождения си ден в заведение “Парадайс” в град Берковица. Там бил с брат си Калин Н.Г. и свой приятели, като всички употребявали алкохол. Нарушителят Й.Г. се скарал с приятел от компанията си и го приканил да напуснат двамата заведението, като изяснят отношенията си навън. Така и сторили. В този момент брата на нарушителя – Калин Н.Г. също излязъл навън, за да успокои брат си и преустанови противоправното им намерение. Възникнал скандал между двамата братя, поради което те започнали взаимно да се бият и псуват. Свидетеля Емилиян Ангелов Кръстев станал свидетел на това, поради което се опитал да преустанови действията им. Вместо това предизвикал внимание към себе си и нарушителя Й.Н.Г. и брат му Калин Н.Г. започнали да му нанасят удари. Хванали го за ръцете и го отнесли до намиращите се в близост растения. Свидетеля Емилиян Кръстев успял да се измъкне, но се подхлъзнал и паднал в намиращата се непосредствено до заведението река. Свидетелят се обадил на свой приятел и отишъл в болницата, а от там и в полицията.

В същото време нарушителят и брат му отишли в РУ на МВР град Берковица да сигнализират за случая. Двамата били видимо пияни и агресивни, поради което не могли да обяснят за случилото се. Ето защо оперативния дежурен – Георги Венциславов Г. ги помолил да се успокоят. Вместо това нарушителят Й.Г. започнал да го псува и напускайки с ръка ударил арматурното стъкло на входната врата на управлението, поради което го счупил. В близост до вратата имало метално кошче, поради което нарушителят го взел, обърнал и изритал.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от доказателства приложени по преписката, както и от обясненията на нарушителя в хода на производството.  

Нарушителят изцяло оспорва констатациите посочени в Акта за констатиране на дребно хулиганство, но не отрича обстоятелството да е нанасял удари на Емилия Ангелов Кръстев, както и да е счупил врата на РУ на МВР -Берковица.

Съдът възприема това като негова естествена защитна позиция.

  По горните съображения съдът намира, че деянието съставомерно  по чл.1 от УБДХ е осъществено от нарушителя Й.Н.Г., както от обективна, така и от субективна страна.

          С грубото си и непристойно поведение нарушителя Г. е проявил явно незачитане на общоприетите норми за морал и телесна неприкосновеност, с което е изразил явно неуважение към обществото и е осъществил състава на чл. 1 от УБДХ.

         При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази следните обстоятелства: Смекчаващи вината обстоятелства – частично признание на вината. Отегчаващи вината обстоятелства – друго налагано наказание за извършено нарушение на чл.1 от УБДХ осъществено преди по– малко от една година и неизпълнено, поради невнасяне на наложеното наказание /глоба/, въпреки, че е работел и е реализирал доходи.

         Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и на нарушителя, събраните характеристични данни за самоличността му, обясненията на очевидци, намира, че за поправянето и  превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл. 1 пр.ІІ от УБДХ административно наказание – ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от ДЕСЕТ ДЕНОНОЩИЯ.

         Водим от гореизложеното съдът

 

Р    Е    Ш     И:

 

         НАЛАГА на Й.Н.Г., роден на  04.02.1988г. в гр.Берковица, с постоянен адрес в село Слатина, обл.Монтана и настоящ адрес в гр.Берковица, ж.к.”Изгрев” № 6, ет.4, ап.11, вх.Б, българин, български  гражданин, неженен, неосъждан, грамотен, работи във фирма „Реми” ЕООД със седалище гр. Берковица като работник, с ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “задържане в поделенията на МВР” за срок от ДЕСЕТ ДЕНОНОЩИЯ.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на РУ на МВР град Берковица предвид решението на Районен съд град Берковица незабавно да бъде уведомен работодателя на нарушителя.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРЕПИС от решението да се връчи незабавно на Началника на РУ на МВР - Берковица за сведение и изпълнение.

         Да се уведоми РП-Берковица.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: