Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 09.02.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………..…..наказателна колегия в публично заседание на 23 януари....….……………………………………………………….. през две хиляди и девета година…........………………………………….в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

***……..……………………..…….и в присъствието на прокурора………..………………..……………….като разгледа докладваното от

съдията Ц.…..…………………..……....……...………АН дело 1 по описа

за 2009г……..…………………….…и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК, Част V, Глава ХХVІІІ-особени правила.

          Постъпило е от Районна прокуратура гр.Берковица Постановление от 30.12.2008г. за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК на Б.И.Й. *** за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК, както и на Й.И.Й. *** за престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

          Обвиняемите Б.И.Й. и Й.И.Й. не се признават за виновни за извършеното деяние, но дават подробни обяснения в хода на съдебното производство. Молят съда да постанови решение, с което ги признае за невиновни и ги оправдае по повдигнатото обвинение. Като алтернативно искане моли съда, в случай че ги признае за виновни да им наложи минималното предвидено в правната норма  наказание.

          Районна прокуратура гр.Берковица не изпраща свой представител.

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на обвиняемите и становището на Районна прокуратура, намира за установено следното:

          На 07.09.2008г. бил празник на град Берковица. Около 10.00 часа в града пристигнали свидетелката Николина Йолова Кръстева и обвиняемите Б.И.Й. и Й.И.Й. ***. Тримата се занимавали с търговия и дошли в град Берковица с такава цел. Започнали да разполагат сергиите си. Именно това станал повода за спор между тях. Двамата обвиняеми твърдели, че по – хубавото и челно място е тяхно, а свидетелката Кръстева, че е нейно.  По време на спора тримата взаимно си разменяли обидни реплики. Постепенно спора прераснал в сбиване между пострадалата – свидетелката Николина Йолова Кръстева и обвиняемите Б.И.Й. и Й.И.Й.. Последните нанесли удари с юмрук в областта на главата на св.Николина Кръстева. От това същата паднала на земята. Двамата обвиняеми започнали да ритат с крака свидетелката в областта на тялото.

          В резултат на боя, който станал  на публично място бил грубо нарушен обществения ред. На мястото на инцидента пристигнал дежурен автопатрул, който се намесил и овладял ситуацията.

          От назначената на досъдебното производство съдебно – медицинска експертиза /л.25 – 26 от ДП/ изпълнена от вещо лице Ивайло Димитров се установява, че свидетелката Николина Йолова Кръстева е получила следните увреждания – травма на главата с оток и кръвонасядания в лявата слепоочна област и сътресение на мозъка / на базата на която са се развили остра реакция на стрес, церебрастения и вегетативна невроза/, натъртвания в областа на тялото и оток и кръвонасядане в областта на коленете. Уврежданията са получени по механизма на удари с или върху твърди, тъпи предмети и добре отговарят да са получени по време и начин посочен от пострадалата и свидетелите – от удари с юмруци, ритане с крака, падане и удар върху твърда повърхност. Посочените увреждания са от естеството да водят до временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Оздравителният период за такива травми /ако не настъпят усложнения/ е около 20 – 25 дни. 

          Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на Николина Йолова Кръстева, Д. Георгиева Петкова, Вергил Богданов Тодоров, Цветан Стефанов Цанов и Илия Йолов Славчев. Съдът изцяло кредитира показанията на тези свидетели, като обективни и безпристрасти, а още повече, че са в унисон и със събрания по делото писмен доказателствен материал.

          Съдът не кредитира показанията на свидетелите Ангел И.Й.–брат на обвиняемите и Славка Ачкова Йончева – снаха на обвиняемите. Тези свидетелски показания са дадени с цел да подпомогнат защитната теза на обвиняемите. Тези свидетели твърдят, че пострадалата е започнала първа боя, а обвиняемите са стояли безучастно на нанесените от нея удари.  Житейската практика показва, че едно такова поведение е твърде нелогично, като се вземе предвид, че пострадалата е жена на средна възраст, а обвиняемите са млади хора и като мъже физически по – силни.

          Доводите на обвиняемите, че не са извършили деянието, за което са обвинени съдът възприема, като тяхна естествена защитна позиция.

          Предвид възприетата и описана по – горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемите Б.И.Й. и Й.И.Й. *** са осъществили от обективна и субективна страна престъпният състав на чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК, като на 07.09.2008г. в град Берковица, обл.Монтана, като действали в съучастие, като съизвършители нанесли побой над Николина Йолова Кръстева от град Лом, обл.Монтана и в резултат на това и причинили лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

          Налице са условията за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по смисъла на чл.78а от НК. За престъплението по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до три години, обвиняемите не е осъждани за престъпление от общ характер и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на Глава ХХVІІІ, а също имуществени щети от престъплението не претендират, поради което не се поставя въпроса за тяхното възстановяване.

          Причините за извършване на инкриминираното деяние съдът намира в ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила на поведение и телесната неприкосновеност.

          Разпоредбата на чл.78а от НК предвижда наказание глоба в размер от 500лв. до 5000лв. При определяне на наказанието съдът намира, че следва да се отчете отговорността при смекчаващи вината обстоятелства, а именно – младата възраст и обидите отправени от пострадалата, които са предизвикали противоправното поведение. Отегчаващи вината обстоятелства – няма. Непризнанието на вината не може и не следва да бъде възприето като отегчаващо вината обстоятелство. С оглед на това следва да се наложи наказание гранищещо към минимума, а именно 550лв. глоба.

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и на генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на обвиняемите и по отношение на останалите граждани.

          Предвид изхода на делото обвиняемите Б.И.Й. и Й.И.Й. следва на основание чл.189 ал.3 от НПК да заплатят солидарно направените по водене на делото разноски в размер на 50.00 лева, както и по пет лева за всеки служебно издаден изпълнителен лист в полза на ВСС – София.

          Предвид гореизложените съображения и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК Районен съд – Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Б.И.Й.,***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за налагане на администратино наказание по реда на чл.78а от НК.

          НАЛАГА на Б.И.Й.,***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по реда на чл.78а от НК ГЛОБА в размер на 550лв. в полза на държавата, затова че на 07.09.2008г. в град Берковица, обл.Монтана, като действал в съучастие, като съизвършители с Й.И.Й. *** нанесъл побой над Николина Йолова Кръстева от град Лом, обл.Монтана и в резултат на това й причинили лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

 

          ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Й.И.Й.,***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, снабдител към „Алекс Комплексстрой”ЕООД  град София, с ЕГН ********** за налагане на администратино наказание по реда на чл.78а от НК.

          НАЛАГА на Й.И.Й.,***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, снабдител към „Алекс Комплексстрой” ЕООД  град София, с ЕГН **********  АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по реда на чл.78а от НК ГЛОБА в размер на 550лв в полза на държавата, затова че на 07.09.2008г. в град Берковица, обл.Монтана, като действал в съучастие, като съизвършители с Б.И.Й. *** нанесъл побой над Николина Йолова Кръстева от град Лом, обл.Монтана и в резултат на това й причинили лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.130 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

 

          ОСЪЖДА Б.И.Й. и Й.И.Й. със снети по – горе самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТЯТ солидарно направените по водене на делото разноски в размер на 50 лева, както и по пет лева за всеки служебно издаден изпълнителен лист в полза на ВСС – София.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ОС-Монтана в петнадесет дневен срок   от съобщението на страните.

 

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: