М О Т И В И

 

по НОХД № 151/09 г. по описа на Берковски районен съд – ІІ наказателен състав

 

Районна прокуратура гр. Берковица е повдигнала обвинение спрямо подсъдимия М.Д.Ц. –роден на 30.01.1983год. в гр.Берковица ,живущ *** / в настоящия момент в Затвора-гр.Враца/ , българин, бълг.гражданин, неженен, осъждан,с основно образование, не работи  и  ЕГН ********** за   това,че на 17.01.2009год. през нощта в с.Замфирово ,обл.Монтана,общ.Берковица в дом на ул.”Лазар Младенов” №6 при условията на опасен рецидив  се съвъкупил с  Х.Р.Г. *** ЕГН ********** ,като я принудил за това със сила , привел я в безпомощно състояние и с действията си й причинил средна телесна повреда ,изразяваща се в травма в областта на дясна лакетна става със счупване на дясна раменна кост, водеща до трайно затруднение движението на горния десен крайник за срок над един месец –престъпление по чл.55,ал.1,т.1  във връзка с чл.152 ал.3 т.2 и 5 ,във вр. с чл.152,ал.1,т.2 и 3 ,чл.129 ал.2 ,пр.ІІ и чл.29,ал.1,б.”б” от НК.

Съдът е дал ход на делото при условията на чл. 371 т. 2 вр. чл. 370 от НПК.

Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинения, като счита, че подсъдимият, следва да бъде признат за виновен , като му се наложи наказание при условията на чл. 55 от НК, съгласно изискванията на чл. 373 ал. 2 пр. последно от НПК, като същите да са в максимален размер предвид високата обществена опасност на деянието и  на дееца.   

Подсъдимият признава вината си, съжаляват за извършеното и моли за снизхождение.

Защитникът на подсъдимия адв. Н., моли съда да вземе в предвид факта, че деянието е извършено в нетрезво състояние, като пледира за наказание по справедливост определено от съда.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото приети като доказателства на основание чл. 372 ал.4 от НПК и обясненията на подсъдимия дадени в съдебното следствие, където същият прави пълни самопризнания, както и становищата на страните намира за установено следното.

Подс. Ц. до настоящия момент е осъждан с три влезли в сила осъдителни съдебни акта, като от значение за настоящата правна квалификация е определението за одобряване на споразумение по - НОХД № 799/2006 г. по описа на Софийски градски съд в сила от 27.02.2007 г., за престъпление по чл.198 и чл.199 ал.1 т.4  от НК, за което му е било наложено наказание “лишаване от свобода” в размер на 3 години; по НОХД № 13302/2005 г. по описа на Софийски районен съд -споразумение в сила от 27.02.2007 г., за престъпление по чл.150 ,пр.1 от НК, за което му е било наложено наказание “лишаване от свобода” в размер на 4 години . Тези осъждания обуславят деянието, предмет на настоящия обвинителен акт, като извършено в условията на “опасен рецидив” по смисъла на чл.29 ал.1 б”А” и б”Б” от НК.

        Свидетелката Х.Р.Г. – на 81год. живее сама в дома си ,находящ се в с.Замфирово,обл.Монтана,на ул.”Лазар Младенов” №6.Това обстоятелство било известно на подс.Ц..  На 17.01.2009 г. подс. М.Ц. през деня отишъл до дома на свидетелката и без последната да го забележи ,влязъл през избеното помещение в гаража,взел ключа от вратата,който се намирал от вътрешната страна и махнал резето.Късно вечерта,след като употребил известно количество алкохол се върнал в дома на свидетелката. С приготвения ключ влязъл в къщата и отишъл направо до спалнята на свид.Г.,която спяла на леглото.Приближил се до нея,заплашил я с предварително взет нож,че ”  ще й отреже главата”,започнал да нанася удари по цялото й тяло и след като разкъсал дрехите й ,успял да извърши полов акт.        Подсъдимият повторил тези свои действия три пъти ,като счупил и дясната й ръка. След това подс.Ц. започнал да рови и търси в стаите оставени от свидетелката пари,светейки си с фенерче.Като не открил такива ,подсъдимият отново заплашил свидетелката,че ще я убие и напуснал дома й .Рано сутринта пострадалата успяла да стане и излезе навън като потърсила помощ.Била откарана в болнично заведение за оказване на необходимата медицинска помощ.

        По отношение на местопроизшествието е бил извършен  оглед, в часовете следващи инкриминираното деяние -  от 14,30 часа до 15,30 часа на 17.012009год. В хода на първото действие по разследването са били иззети 1 бр. метален нож, както кафеникав на цвят парцал,скрит под леглото ,юргански чаршаф,бял покрит с тъмночервени петна и калъфка от възглавница.

        С протокол за доброволно предаване /от името на пострадалата Х.Г./, към материалите по воденото досъдебно производство, са били приобщени следните веществени доказателства – 1бл. светло карирано одеяло, 1 бр. кафяво одеяло с тъмночервена засъхнала течност , синьо карирано долнище от пижама и триъгълна забрадка.

        Видно от заключението на съдебнопсихиатрична експертиза, подс.Ц. е с личностово разстройство от емоционално неустойчивия кръг със склонност към извършване на антисоциативни прояви.Това негово състояние ,както и средната степен на алкохолно опиване към момента на извършване на деянието не изключват неговата вменяемост. Към момента на инкриминираното деяние подс. Ц. е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.

        Видно от съдебномедицинската експертиза на Х.Г. е било причинено травми  и кръвонасядания по цялото тяло ,както и счупване на дясната раменна кост. Уврежданията са довели до трайно затруднение движението на горния десен крайник за повече от един месец. При огледа на половия орган се намират  кръвонасядане в областта на предверието на влагалището и кръвонасядане и охлузване на лигавицата на влагалището,които отговарят да са получени при извършване на полов акт.   

        Видно от заключението на съдебномедицинската експертиза на веществени доказателства е,че петната намиращи се върху веществените доказателства са от кръв,която отговаря на кръвната група на пострадалата Г..Извършената натривка от влагалището на пострадалата са от човешка сперма,която по своите съставки може да произхожда от подсъдимия.

При така установената безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият М.Д.ц. е осъществил съставомерните признаци на престъпление по чл.152 ал.3 т. 2 и 5 вр.с ал.1 т.2, вр.с чл.129 ал.2 вр.с чл.29 ал.1 , б”Б” от НК,  за това, че на  17.01.2009год. през нощта в с.Замфирово ,обл.Монтана,общ.Берковица в дом на ул.”Лазар Младенов” №6 при условията на опасен рецидив  се съвъкупил с  Х.Р.Г. *** ЕГН ********** ,като я принудил за това със сила , привел я в безпомощно състояние и с действията си й причинил средна телесна повреда ,изразяваща се в травма в областта на дясна лакетна става със счупване на дясна раменна кост, водеща до трайно затруднение движението на горния десен крайник за срок над един месец

От субективна страна престъпленията са извършени при пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици.

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия, следва да се определи в съответствие с нормата на чл. 373 ал. 2 пр. последно от НПК, а именно при условията на чл. 55 от НК. Ето защо съдът намира, че най-справедливо би било да му се наложи наказание, както следва:

За извършеното престъпление по чл.152 ал.3 т.2 и т.5 вр.с ал.1 т.2 вр.с чл.129 ал.2 вр.с чл.29 ал.1  б”Б” във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК , следва да му се наложи наказание от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за което на основание чл. 47,ал.1, б. Б от ЗИН, следва да се определи първоначален “СТРОГ.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК, следва да се приспадне времето през което подсъдимият М.Д.Ц.., е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 18.01.2009 г. до влизане на настоящата присъда в законна сила, който срок да му бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание „лишаване от свобода”.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – иззети с протоколите за оглед и Доброволно предаване  1бл. светло карирано одеяло, 1 бр. кафяво одеяло с тъмночервена засъхнала течност , синьо карирано долнище от пижама и триъгълна забрадка,както и 1 бр. метален нож, както кафеникав на цвят парцал,скрит под леглото ,юргански чаршаф,бял покрит с тъмночервени петна и калъфка от възглавница, които са на съхранение в РУ на МВР гр.Берковица., следва да се унищожат като вещи без стойност.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимият М.Д.Ц., със снета по делото самоличност, ще следва ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 286 /двеста осемдесет и шест/ лева,както и 5 лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Причини за извършване на деянието – ниска правна култура, липса на волеви задръжки, неспазване на установения в държавата правен ред.

Мотиви – стремеж към престъпно удовлетворяване на полови желания.

Съобразно горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: