МОТИВИ:                                                                  НОХД 134 / 2009г.

 

 

Подсъдимият И.Д.Р. е обвинен в това, че на 11.02.2006 г. в  района на  с. Комарево,  като  действал в съучастие, като  съизвършител с подсъдимите К.З.В. и М.М.Р. ***,  чрез разрушаване  на  прегради  здраво  направени  за защита на имот отнел от владението на П.Б.В. ***, без негово  съгласие и  с намерение  противозаконно  да  ги  присвои следните  движими  вещи: а именно: готварска  печка- емайлирана, ръчна  строителна  количка,  ръчна  количка  с 4  колела, легло с табли и пружина, тип Русне,  стабилизатор за  телевизор, кабел трижилен гумиран,  с дължина 5  м., саджак,  казани от варели - 2 броя, умивалник - алпака, ламарина черна с размери 4.80/100 см. на  руло, водна помпа разглобена, тръба със смукател, 3  броя  алуминиеви  тепсии,  2  бр.  одеяла, всичко  на обща  стойност 299.00 лева, като деянието е извършил като непълнолетен, но  разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да  ръководи постъпките си – престъпление по чл.195 ал.1 т.3 във връзка с чл. 194  ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 във вр/ка с чл.63 ал.1 т.3  от НК.

 

Подсъдимият М.М.Р. е обвинен в това, че на 11.02.2006 година в района на  село  Комарево,  като  действал в съучастие, като съизвършител с подсъдимите К.З.В. и И.Д.Р. ***, чрез разрушаване  на  прегради  здраво  направени  за защита на имот отнел от владението на П.Б.В. ***, без негово съгласие и с намерение  противозаконно  да  ги  присвои следните  движими  вещи:  а именно: готварска  печка  - емайлирана, ръчна  строителна  количка,  ръчна  количка  с 4  колела, легло  с табли и  пружина,  тип “Русе”,  стабилизатор за  телевизор, кабел трижилен гумиран,  с дължина 5 метра, саджак,  казани от варели - 2  бр, умивалник алпака, ламарина черна с размери 4.80/100 см. на руло, водна  помпа разглобена, тръба  със смукател, 3 бр. алуминиеви тепсии, 2 бр. одеяла, всичко  на обща  стойност 299.00 лева – престъпление по чл.195 ал.1 т.3 във връзка с чл.194 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

 

Подсъдимият К.З.В. е обвинен  в това, че на 11.02.2006 година в района на  село  Комарево,  като  действал в съучастие, като  съизвършител с подсъдимите М.М.Р. и И.Д.Р. ***,  чрез разрушаване  на  прегради  здраво  направени  за защита на имот отнел от владението на П.Б.В. ***, без негово  съгласие и  с намерение  противозаконно  да  ги  присвои следните  движими  вещи: а именно: готварска  печка  - емайлирана, ръчна  строителна  количка,  ръчна  количка  с 4  колела, легло  с табли и  пружина,  тип “Русе”,  стабилизатор за  телевизор, кабел трижилен гумиран,  с дължина 5  м., саджак,  казани от варели 2 бр, умивалник - алпака, ламарина черна  с размери 4.80/100 см. на  руло, водна  помпа разглобена, тръба  със смукател, 3  бр.  алуминиеви  тепсии,  2 бр. одеяла, всичко  на обща  стойност 299.00 лева – престъпление по чл.195 ал.1  т. 3 във връзка с чл. 194  ал.1 във връзка с  чл.20 ал.2 от НК.

 

          Представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението във вида, в който е предявено.

          Подсъдимите И.  Р., М.Р. и К.В. в хода на съдебното следствие се признават за виновни по предявеното им обвинение, като се възползват от правото да не дават обяснение.

          По делото са събрани писмени и гласни доказателства. Изслушани са и заключения по назначените на досъдебното производство съдебно – оценителни експертизи изпълнени от вещо лице П.А.В., които съдът изцяло възприема, като обективни и компетентно дадени, а още повече и не оспорена от страните по делото.

          Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

          Подсъдимият И.Д.Р. е роден на 02.09.1988г. в град Монтана. Живее в град Берковица, ул.”Пролет № 18. Към момента на извършване на престъплението, за което е обвинен не е осъждан за престъпления от общ характер. През 2008г. има три влезли в законна сила присъди със съответни наложени наказания за извършени престъпления от общ характер.

          Подсъдимият М. Митктов Р. е роден на 07.02.1987г.  в град Берковица. Живее  в град Берковица, ул. “Първи май № 17. Към момента на извършване на деянието не е осъждан за извършени престъпления от общ характер. Към настоящият момент е осъждан два пъти с влезли в законна сила присъди за извършени престъпления от общ характер.

Подсъдимият К.З.В. е роден на 08.11.1984г. в  град Берковица.  Живее  в същият град, ул.Пролет № 1. Не е осъждан за извършени  престъпления от общ характер.

          На 11.02.2006г. подсъдимите Р. и В. решили  да  събират старо желязо в селата по пътя за град Монтана, което да продадат на изкупвателен пункт, като по този начин изкарат пари. Същите обаче, нямали транспорт, с помощта на който да изпълнят намерението си. За целта поканили подсъдимия Р. да участва в събирането на старо желязо, тъй като той имал каруца. Той се съгласил. Тримата подсъдими потеглили с каруцата. Когато пристигнали в района  на  село Комарево забелязали, че в ляво от пътя,  срещу спирката за село Бокиловци, имало пилетарник и къща,  собственост на свидетеля П.Б.В., които по това  време били необитаеми. Тримата подсъдими решили да влязат вътре и да извършат кражба. За целта разбили входната врата, която  била  закована с пирони и проникнали вътре в къщата. От там изнесли и  натоварили в каруцата следните  вещи: готварска печка – алпака, строителна количка,  количка с 4  колела, стабилизатор за  телевизор, трижилен, гумиран кабел с дължина 5 метра, саджак,  казани от варели - 2  броя, умивалник - алпака с казанче, ламарина  черна  на  руло, разглобена водна  помпа, тръба със смукател и 3 броя алуминиеви тепсии. Отвън пред къщата имало подпряно на стената  легло с пружина и табли. Подсъдимите взели и тях и ги натоварили  в каруцата. Подсъдимият Р. намерил и две стари скъсани одеяла, които също сложил в каруцата. След това  тримата  тръгнали  по обратния  път към кв. Раковица” в  град Берковица.

          Около 22 – 23.00 часа били спряни в близост до местността Кушията от служители при РУ на МВР - Берковица  за  проверка. Тримата подсъдими обяснили, че вещите в каруцата са им дадени от една стара жена. Полицейските служители се усъмнили в казаното и ги задължили на следващият ден да закарат вещите в РУ на МВР град Берковица, за изясняване на случая. На  другият ден, подсъдимият М.Р. сам закарал част от вещите и предал доброволно, а другата част преди това тримата подсъдимви били предали на вторични суровини в пункта  на  свидетелката М.Ц..

          От изслушаните заключения по назначените на досъдебното производство съдебно – оценителни експертизи изпълнени от вещо лице П.В. /л.39, л.44 от сл.д./ се установява, че общата стойност на вещите посочени в диспозитива на обвинителния акт възлиза на 299.00 лева, а по отношение на двете противозаконно отнети одеяла същите са без стойност. 

 

        Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава от свидетелските показания на П.Б.В., М.С.Ц. и Н.С.С.. На всички свидетелски показания съдът дава вяра, като обективни, логически издържани и намиращи се в унисон с останалия доказателствен материал. Фактическата обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени доказателства, както и от самопризнанията на  подсъдимите /признават се за виновни, макар и да не дават обяснения/.

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът, намира, че с деянието си подсъдимият И.Д.Р. е осъществил от обективна страна престъпният състав на  чл.195 ал.1  т. 3 във връзка с чл. 194  ал. 1 във вр. с  чл. 20 ал.2  във вр/ка с чл.63 ал.1 т. 3  от НК, като на 11.02.2006 г. в  района на  с. Комарево,  като  действал в съучастие, като  съизвършител с подсъдимите К.З.В. и М.М.Р. ***,  чрез разрушаване  на  прегради  здраво  направени  за защита на имот отнел от владението на П.Б.В. ***, без негово  съгласие и  с намерение  противозаконно  да  ги  присвои следните  движими  вещи: а именно: готварска  печка  - емайлирана, ръчна  строителна количка,  ръчна  количка с 4 колела, легло с табли и пружина, тип Русне,  стабилизатор за телевизор, кабел трижилен гумиран,  с дължина 5  м., саджак,  казани от варели - 2 броя,  умивалник - алпака, ламарина черна  с размери 4.80/100 см. на  руло, водна  помпа разглобена, тръба  със смукател,  3 броя алуминиеви тепсии,  2 бр. одеяла, всичко  на обща  стойност 299.00 лв, като  деянието е извършил като непълнолетен, но  разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да  ръководи  постъпките  си.

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира, че с деянието си подсъдимият М.М.Р. е осъществил от обективна и субективна страна престъпният състав на чл.195 ал.1 т.3 във връзка с чл.194 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК, като на 11.02.2006 година в района на  село  Комарево,  като  действал в съучастие, като  съизвършител с подсъдимите К.З.В. и И.Д.Р. ***,  чрез разрушаване  на  прегради  здраво  направени  за защита на имот отнел от владението на П.Б.В. ***, без негово  съгласие и  с намерение  противозаконно  да  ги  присвои следните  движими  вещи: а именно: готварска  печка  - емайлирана, ръчна  строителна  количка,  ръчна  количка  с 4  колела, легло  с табли и  пружина,  тип “Русе”,  стабилизатор за  телевизор, кабел трижилен гумиран,  с дължина 5 метра, саджак, казани от варели-  2 броя, умивалник алпака, ламарина черна с размери 4.80/100 см. на  руло, водна  помпа разглобена, тръба  със смукател, 3  бр.  алуминиеви  тепсии,  2 бр. одеяла, всичко  на обща  стойност 299.00 лева.

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира, че с деянието си подсъдимият К.З.В. е осъществил от обективна и субективна страна престъпният състав на чл.195 ал.1  т. 3 във връзка с чл. 194  ал.1 във връзка с  чл.20 ал.2 от НК, като  на 11.02.2006 година в района на  село  Комарево,  като  действал в съучастие, като  съизвършител с подсъдимите М.М.Р. и И.Д.Р. ***,  чрез разрушаване  на  прегради  здраво  направени  за защита на имот отнел от владението на П.Б.В. ***, без негово  съгласие и  с намерение  противозаконно  да  ги  присвои следните  движими  вещи: а именно: готварска  печка  - емайлирана, ръчна  строителна  количка,  ръчна  количка  с 4  колела, легло  с табли и  пружина,  тип “Русе”,  стабилизатор за  телевизор, кабел трижилен гумиран,  с дължина 5  м., саджак,  казани от варели  2  бр., умивалник алпака, ламарина черна  с размери 4.80/100 см. на  руло, водна  помпа разглобена, тръба  със смукател, 3  бр.  алуминиеви  тепсии,  2 бр. одеяла, всичко  на обща  стойност 299.00 лева.

        От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл - подсъдимите са съзнавали общественоопасният характер на деянието, предвиждали са настъпването на неговите обществено-опасни последици и са искали настъпването на тези последици.

          Причини за извършване на престъплението са ниско правно и обществено съзнание и култура, незачитане на чуждата собственост, пренебрежително отношение към установения обществен порядък.

          За извършеното от подсъдимите И.Д.Р., М.М.Р. и К.З.В. престъпление съдът им наложи съответното наказание от ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за първия, като съдът съобрази и редукцията на наказанието съгласно разпоредбата  чл.63 ал.1 т.3 от НК, а за втория и третия подсъдим наложи наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства  с  правно  значение  за  неговото  индивидуализиране. Смекчаващи вината обстоятелства са чисто съдебно минало и за тримата подсъдими към момента на извършване на деянието, признание на вината и спомагане за разкриване на обективната истина по делото. Отегчаващи вината обстоятелства – няма. Предвид това съдът определи наказанието на подсъдимите при условията на чл.54 от НК и при превес на смекчаващи вината обстоятелства.

Не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесният случай - подсъдимите не са осъждани към момента на извършване на деянието, за което са обвинени /11.02.2006г/, наложеното им наказание е до три години лишаване от свобода и съдът намира, че за постигане целите на наказанието по чл.36 от НК и особено за поправянето на подсъдимите, не е наложително същите да изтърпяват ефективно наложеното им наказание. Ето защо съдът постанови изпълнението на определените наказания да се отложи за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ по отношение на всеки от подсъдимите, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

          При този изход на делото подсъдимите И.Д.Р., М.М.Р. и К.З.В. със снети по – горе самоличности и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК  следва да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО направените по водене на делото разноски в размер на 65 лева, както и по 5 лева държавна такса в случай на всеки служебно издаден изпълнителен лист в полза на ВСС - София.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: