Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 28.04.2009г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица ..…..……..……… наказателна колегия в

публично заседание на 28 април.......………………………………………

през две хиляди и девета година…..…………………………..в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

 

при секретаря К.А.....….………….…………….…. и в присъствието

на прокурора ……...…………..………….… като разгледа докладваното от

съдията Ц....……..…..…………....…………………. АН дело 197 по

описа за 2009г. ………………...………...и за да се произнесе взе предвид:

 

  Производството е по чл.1 и сл. от УБДХ.

  С акт за констатиране проява на дребно хулиганство А.И.М. *** е обвинен в това, че на 17.04.2009г. около 18.30 часа в с. Долно Озирово, обл. Монтана, на ул. Плиска № 18 в дома на Милка Петрова Тулячка във видимо  нетрезво  състояние извършил непристойни прояви, изразени в употреба на ругатни, псувни, в оскърбително отношение и държане към  Милка Петрова  - негова  тъща и  съпругата му Елка Иванова Митрова, с което е нарушил общественият ред и спокойствие – деяние съставомерно по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Нарушителят А.И.М. се признава за виновен и дава  подробни обяснения.

  Районна прокуратура гр.Берковица редовно известени не се явяват и не вземат становище.

  Съдът, като прецени събраните в производството доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Нарушителят А. Митов на 17.04.2009г. около 18.30 часа в с. Долно Озирово, обл. Монтана, на ул. Плиска № 18 в дома на Милка Петрова Тулячка – негова тъща във видимо  нетрезво  състояние извършил непристойни прояви, изразени в употреба на ругатни, псувни, в оскърбително отношение и държане към нея и  съпругата си -  Елка Иванова Митрова, с което е нарушил общественият ред и спокойствие.  Пред дома им имало и  други  съседи. Нарушителя М. бил  С агресивно  поведение. Същият  се  скарал  с двете жените, като ударил съпругата си - Елка Митрова. Започнал да ги обижда, да  ги  псува  и  да се заканва с думите : “ Ще Ви избия  всичките”.    

Гореизложената фактическа обстановка се установи от събраните по делото доказателства.

Нарушителят признава констатациите посочени в Акта за констатиране на дребно хулиганство. 

  По горните съображения съдът намира, че деянието   съставомерно  по чл.1 от УБДХ е осъществено от нарушителя М., както от обективна, така и от субективна страна.

          С грубото си и непристойно поведение нарушителя М. е проявил явно незачитане на общоприетите норми за морал и телесна неприкосновеност, с което е изразил явно неуважение към обществото и е осъществил състава на чл. 1 от УБДХ.

         Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и на нарушителя, събраните характеристични данни за самоличността му, обясненията на очевидци, намира, че за поправянето и  превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото административно наказание – глоба в размера на 50.00 лева.

         При определянето на наказанието съда съобрази  всички отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства. Смекчаващи отговорността обстоятелства –  признание на  вината, отрицателната съдимост. Отегчаващи отговорността обстоятелства –  няма.

         Водим от гореизложеното съдът

 

Р    Е    Ш     И:

 

НАЛАГА на А.И.М. - роден на 13.04. 1976 г. в гр.Берковица,  живущ ***, българин, български  гражданин,  семеен,  неосъждан, със средно образование, безработен,  с ЕГН  **********, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ  ГЛОБА в размер на 50.00  / петдесет / лева в полза на Държавата, както и 5лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРЕПИС от решението да се връчи незабавно на Началника на РУ на МВР Вършец за сведение.

         Да се уведоми РП-Берковица.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: