Р Е Ш Е Н И Е

гр. БЕРКОВИЦА, 20.04.2009 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……...……………….наказателна колегия в публично заседание на 20 април……….....................………………през две хиляди и  девета година……………................................…………в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Ф.

 

 

при секретаря П. И...............……………………..и в присъствието на прокурора………………………………...като разгледа докладваното от съдията Ф.………......…………………………АНД № 182 по описа за 2009 г…....................…………и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по чл. 1 от УБДХ.

         С акт за констатиране проява на дребно хулиганство А.И.М. ***„Раковица”, ул. „Усим Керим” 3 е обвинен в това, че на 19.04.2009 г. около 19.40 ч. в кв. „Раковица” на ул. „Лале” във видимо нетрезво състояния отправил обидни думи и псувни  по адрес на Камена Минова Минова, която се намирала в двора на къщата си. С тези действия нарушил обществения ред и спокойствие, обичайните норми на поведение и морал, с което деяние се изразява явно неуважение към обществото – съставомерно по чл. 1 от УБДХ.

         Нарушителят се признава за виновен.

         Районна прокуратура Берковица не вземат становище.

         Съдът като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено  следното:

         На 19.04.2009 г. около 19.40 ч. в гр. Берковица в кв. „Раковица” на ул. „Лале” нарушителя А.И.М. във видимо нетрезво състояние отправил обиди и псувни изразяващи се,  че ще я „ебе у кривите крака и пичката”по адрес на Камена Минова Минова, която се намирала в двора на къщата си.

         По това време на улицата се намирали Камен Паунов и Пина Паунова, които не се намесили, а от къщата излязъл Илия Найденов Паунов, сина на Камена, който го попитал защо псува. Тогава А. го хванал за дрехите и го бутнал на земята. Намесили се и странични хора, които разтървали двамата и отвели А. в дома му.

         С грубото си и непристойно поведение нарушителя М. е проявил явно незачитане на общоприетите норми за морал, с което е изразил явно неуважение към обществото и е осъществил състава на чл. 1 от УБДХ.

         Съдът като изходи от конкретната опасност на деянието и на нарушителя, събраните характеристични данни за самоличността му, намира, че за поправянето и  превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл. 1 от УБДХ административно наказание – глоба в размер на 100 лв. в полза на държавата.

         При определянето на наказанието съда съобрази  всички отегчаващи  отговорността обстоятелства, смекчаващи отговорността обстоятелства –  признанието на вината.

        

 

         Водим от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И :

                  

         НАЛАГА на А.И.М. ***„Раковица”, ул. „Усим Керим” 3, с ЕГН **********, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, занимава се с търговия по пазарите, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ  ГЛОБА в размер на 100 лв. в полза на държавата, както и 5 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРЕПИС от решението да се връчи незабавно на Началника на РПУ Берковица за сведение.

 

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: