Р Е Ш Е Н И Е

гр. БЕРКОВИЦА, 17.04.2009 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……...………….наказателна колегия в публично заседание на 17 април………..........………………през две хиляди и  девета година …..………................................…………в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Ф.

***..............……………………..и в присъствието на прокурора………………………………...като разгледа докладваното от съдията Ф.………......…………………………АНД № 170 по описа за 2009 г…....…………и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по чл. 1 от УБДХ.

         С акт за констатиране проява на  дребно хулиганство И.А.В. ***  е обвинен в това, че  на 17.04.2009 г. около 08.00 ч. в  сградата на І ОУ „Никола Йонков Вапцаров” пред кабинета на директора предизвикал скандал с непълнолетната Петя Емилова Арсенова – ученичка в осми клас в същото училище.  Веднага след това от учителската стая и от коридора дошли учители и други ученици, като скандала продължил и пред тях.

 

         С тези действия е нарушил обществения ред и спокойствие, обичайните норми на поведение и морал, с което деяние е изразил явно неуважение към обществото – съставомерно по чл. 1 от УБДХ.

         Нарушителят  се признава за виновен.

         Районна прокуратура Берковица не вземат становище.

         Не вземат становище и информираните за инцидента ДСП – Берковица.

         Съдът като прецени събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установено  следното:

На 17.04.2009 г. около 08.00 ч. в  сградата на І ОУ „Никола Йонков Вапцаров” И.В. отишъл в училището, за да информира Директорката, че дъщеря му Александра Видова е подложена на постоянен тормоз от страна на Петя Арсенова – друга ученичка. Докато чакали пред кабинета на Директора по коридора преминала Петя Арсенова и нарушителят решил да й отправи забележка. Подразнен от поведението на Арсенова, той  започнал да се кара с нея. В хода на скандала хванал ученичката за дрехата, блъснал я към стената и й удари един шамар. В коридора имало учители и други ученици, които станали свидетели на събитията.

При тази фактическа обстановка, съдът намира следното :

С грубото си и непристойно поведение нарушителят В. е проявил явно незачитане на общоприетите норми за морал, с което е изразил явно неуважение към обществото и е осъществил състава на чл. 1 от УБДХ.

         Съдът като изходи от конкретната опасност на деянието и на нарушителя, събраните характеристични данни за самоличността му, обясненията на очевидци намира, че за поправянето и  превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл. 1 от УБДХ административно наказание – глоба в размер на 50,00 / петдесет/ лева.                Водим от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И :

                  

НАЛАГА на И.А.В. на 36 години, роден на 19.03.1973 година в гр. Берковица, живущ ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА  в размер на 50,00 / петдесет / лева.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРЕПИС от решението да се връчи незабавно на Началника на РПУ Берковица за сведение.

         ПРЕПИС да бъде връчен и на ДСП за сведение, тъй като са налице данни за наличие на агресивно поведение между учениците в I ОУ.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: