Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 07.04.2009г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица ..…..……..……… наказателна колегия в

публично заседание на 07 април.......………………………………………

през две хиляди и девета година…..…………………………..в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

 

при секретаря К.А.....….………….…………….…. и в присъствието

на прокурора ……...…………..………….… като разгледа докладваното от

съдията Ц....……..…..…………....…………………. АН дело 158 по

описа за 2009г. ………………...………...и за да се произнесе взе предвид:

 

  Производството е по чл.1 и сл. от УБДХ.

  С акт за констатиране проява на дребно хулиганство Е.Г.П. *** е обвинен в това, че на 08.04.2009г. около 14.15 часа в с. Костенци, обл. Монтана, в сградата  на Кметското  наместничество, включително и  пред нея извършил непристойни прояви, изразени в употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази, в оскърбително отношение и държане към  хората от селото и кметския наместник на  същото  - Димитър Димитров Петров, с което е нарушил общественият ред и спокойствие – деяние съставомерно по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Нарушителят Е.Г.П. не се признава за виновен и дава обяснения.

  Районна прокуратура гр.Берковица редовно известени не се явяват и не вземат становище.

  Съдът, като прецени събраните в производството доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

На 08.04. 2009г. Около 14.15 часа  в с. Костенци, обл. Монтана в сградата  на Кметското  наместничество,  включително и  пред нея имало много  хора, които  чакали  да  вземат своите  пенсии. По това  време и  на  същото  място дошъл и  нарушителя П.. Последният бил във видимо  нетрезво  състояние и  с агресивно  поведение. Същият търсел повод да се  скара  с присъстващите. Нарушителят  виждайки  кметския наместник   без всякакъв повод или  причина започва да го обижда, да го нарича “боклук”, да  го  псува на майка и  да се заканва “че ще го  премахне от работа”. Обърнал се  към присъстващите  лица и  ги  нарекъл “талибани”.   

Гореизложената фактическа обстановка се установи от събраните по делото доказателства.

Нарушителят изцяло оспорва констатациите посочени в Акта за констатиране на дребно хулиганство. Съдът възприема това като негова естествена защитна позиция.

  По горните съображения съдът намира, че деянието съставомерно  по чл.1 от УБДХ е осъществено от нарушителя П., както от обективна, така и от субективна страна.

          С грубото си и непристойно поведение нарушителя П. е проявил явно незачитане на общоприетите норми за морал и телесна неприкосновеност, с което е изразил явно неуважение към обществото и е осъществил състава на чл. 1 от УБДХ.

         Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и на нарушителя, събраните характеристични данни за самоличността му, обясненията на очевидци, намира, че за поправянето и  превъзпитанието му ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл. 1 пр.ІІ от УБДХ административно наказание – ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от три денонощия .

         При определянето на наказанието съда съобрази  всички отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства. Смекчаващи отговорността обстоятелства – отрицателната съдимост. Отегчаващи отговорността обстоятелства –  липсата на критичност, обиди към длъжностни лице при и по повод изпълнение на служебните  му задължения.

         Водим от гореизложеното съдът

 

Р    Е    Ш     И:

 

         НАЛАГА на Е.Г.П., роден на  06.09.1959г. в гр.Вълчедръм, живущ ***, българин, български  гражданин,  женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “задържане в поделенията на МВР” за срок от ТРИ ДЕНОНОЩИЯ.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         ПРЕПИС от решението да се връчи незабавно на Началника на РПУ Берковица за сведение и изпълнение.

         Да се уведоми РП-Берковица.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: